God alles in allen! 🔈

Deze studie gaat erover dat Paulus in 1 Korinthe 15:24-28 verder ziet dan Johannes in het slot van Openbaring. Door deze gedeelten naast elkaar te leggen, wordt duidelijk dat de levendmaking van allen waarvan 1 Korinthe 15 spreekt, pas zal plaatsvinden bij het buiten werking stellen van de laatste vijand, de dood. In de slot hoofdstukken van Openbaring is de dood nog aanwezig en ook de boom des levens, die dient tot genezing van de natiën. Paulus beschrijft een moment dat verder ligt. Door het teniet doen van de dood, is werkelijk alle vijandschap, macht en kracht onder de voeten van Christus gesteld. Dan draagt Hij een volmaakt Koninkrijk over aan Zijn God en Vader: opdat God zij alles in allen!

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 4 juni 2017