indien er geen opstanding is… 🔈

Praktiseerde men in de tijd dat Paulus de brief aan de Korinthiërs schreef een dooppraktijk waarbij mensen werden gedoopt in plaats van overledenen? Dat is wel wat bijvoorbeeld de beweging van de Mormonen leest in 1 Kor.15:29. Verder weet men ook eigenlijk geen raad met dit vers en wordt het door velen gezien als één van de moeilijkste passages in de bijbel.

De oplossing is ontzettend simpel en toch onbekend. Het vers blijkt perfect te passen in de uiteenzetting die Paulus in vers 12 begonnen was. Indien er geen opstanding is… Verder handelt deze studie over het opstandingslichaam en wat nog meer ter sprake komt in de verzen 29-38.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 18 juni 2017