Jozef door zijn broers verkocht 🔈

Jozef is één van de mooiste en misschien ook wel het duidelijkste type van Christus. Zelfs onder gelovigen die niet zoveel van typologie (willen) weten, is het onomstreden dat de weg die Jozef ging, een uitbeelding is, van wat Jezus Christus later zou overkomen. Jozef werd verworpen door zijn broers, kwam buiten het land terecht en kreeg daar alsnog een hoge plaats. Vervolgens komen zijn broers tot hem en maakt hij zich aan hen bekend. Zo zou het ook gaan met Jezus Christus: gedood en verworpen door zijn broedervolk komt Hij onder de natiën terecht en krijgt daar een hoge plaats. In de nabije toekomst zal het huis van Jakob alsnog tot Hem komen en zal Hij zich aan hen bekend maken.

Dat is de grote lijn, maar deze geschiedenissen worden uitvoerig beschreven in lange hoofdstukken, met veel details. In deze bijbelstudie aandacht voor de details van het eerste hoofdstuk van Jozefs optreden: Genesis 37.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 5 januari 2020