melk en vaste spijs 🔈

Petrus is positief over de melk, die een uitbeelding is van de elementaire dingen die een gelovige zou leren. Zoals een baby met (moeder)melk gevoed wordt, zo zou een gelovige verlangen naar de (geestelijke) onvervalste melk. Maar Paulus tapt in de 1e Korinthe brief en in Hebreeën uit een ander vaatje, want daar spreekt hij tot gelovigen die het stadium van melk allang voorbij hadden moeten zijn.  Zij hadden toe moeten zijn aan vast voedsel, maar waren dat niet. Deze studie gaat over deze Schriftgedeelten en over wat melk en vast voedsel nu eigenlijk is.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 7 mei 2017