Adam, type van Christus

In Romeinen 5 zegt Paulus dat Adam een type is van Christus. Hij zet daar (en ook op andere plaatsen) uitgebreid uiteen waarom dit zo is. Maar wat is precies een type? Wat zegt het in Rom.5:14 gebruikte Griekse woord ’tupos’ ons?