de voleinding van de aeon en de toekomende aeon

Deze aeon zal worden voleindigd. Nu is Christus nog verborgen, maar in de toekomende aeon zal Hij Zijn koninkrijk openbaren. Met name Mattheüs 13 en 24 werpen veel licht op de beëindiging van deze tegenwoordige aeon. Een aantal gedeelten gaan over de overgang van deze boze aeon naar de toekomende aeon. In Openbaring 20 wordt beschreven dat satan in de toekomende aeon duizend jaar gebonden zal zijn. Alle volkeren zullen worden onderworpen aan de Messias en een Israëlitisch koninkrijk.