1 Kor.15:45-49 de eerste Adam en de laatste Adam

Deze schepping is aan de vergankelijkheid onderwerpen. Dat is niet de keuze van Adam geweest, maar het is Gods ontwerp (Rom.8:20-21). Wij zijn ‘Adamieten’ en hij werd uit het stof gemaakt. Daarmee zijn we vergankelijk, zonder eer, zwak en ziels. Maar net als we nu delen in de eerste mens, Adam, zo zullen wij ook het beeld dragen van de laatste  Adam. Hij is de levendmakende geest, die ons opwekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht en met een geestelijk lichaam. Wat een vooruitzicht!