1 Thess. 5:17 –> wat is bidden?

Wat is bidden eigenlijk? In deze video leg ik het vergrootglas op een Grieks woord dat wordt vertaald met ‘bidden’. De woordopbouw van dit woord, wijst ons op wat bidden écht is. En dat kan zelfs ononderbroken, waartoe Paulus ons ook aanmoedigt in dit vers.