1 Tim. 1:17 –> de Koning van de aeonen!

De aeon (het tijdperk) waarin wij leven, is volgens de Schrift een boze aeon, omdat het geregeerd wordt door Satan, de god van deze aeon. Maar dat hij de god van deze aeon wordt genoemd is slechts relatief. In de absolute zin is er maar één God en Hij is ook de Koning van de aeonen. Een geruststellende gedachte!