1 Tim. 1:1 –> Christus Jezus, onze hoop

In de aanhef van 1 Timotheüs zegt Paulus dat de Heer Jezus Christus (andere handschriften zeggen: Christus Jezus), onze hoop is. Wat betekent dat? Hier is het slechts een vermelding van Paulus, maar in o.a. Efeze 1 licht hij dit nader toe.