2 Tim. 3:16 –> heel de Schrift is door God geïnspireerd

Paulus wijst in zijn 2e brief aan Timotheüs op het belang van de Schriften. Hij zegt hierover dat ze ‘door God geïnspireerd’ zijn, dat wil zeggen dat het levende woorden zijn. Daarbuiten hebben wij dan ook niets meer nodig.