Ef. 1:7 –> vrijkoping en bevrijding

In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed en de vergeving van de misdaden, zeggen de meeste vertalingen in Ef. 1:7. Het staat er nog veel mooier. We zijn vrijgekocht door Hem en daardoor bevrijd van misstappen. Zonden en misdaden spelen geen enkele rol meer. In vrijheid gesteld van dat was ons eens gevangen hield.