over welke overheden gaat het in Romeinen 13?

In Romeinen 13:1 schrijft Paulus: “Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten” (NBG: overheden). Over welke overheden gaat het hier: over aardse/wereldse overheden of anders? In deze video bespreek ik o.a. de visie dat de overheden hier de oudsten in de gemeente zouden zijn.
Nu we met steeds meer bemoeienis te maken krijgen van onze aardse overheden, is dit een  actuele kwestie!