wie heeft Gods raadsbesluit weerstaan?

In deze video bespreek ik deze retorische vraag van Paulus uit Rom.9:19. Om de vraag helder te krijgen moeten we eerst weten wat Gods raad of raadbesluit precies inhoudt. De Statenvertaling en NBG vertalen hier met: wie weerstaat Zijn wil? Maar dat is onjuist. Ook farao, die als voorbeeld ten tonele wordt gebracht in Romeinen 9, weerstond Gods geopenbaarde wil: laat Mijn volk gaan! Maar Gods raad, Zijn (verborgen) bedoeling kan niemand weerstaan.