zoonstelling 🔈📹

Vijf keer noemt Paulus in zijn brieven een begrip dat in de gangbare vertalingen niet of nauwelijks uit de verf komt: zoonstelling. Wij zijn nu kinderen van God, maar in afwachting van onze aanstelling tot zonen, dus die is nog toekomst, lezen we in Rom.8:23. Maar wat is dat dan precies, zoonstelling? En wat is het verschil tussen een kind en een zoon? In deze studie willen we dit begrip vanuit Romeinen 8 eens nader bekijken.

Audio
PowerPoint

De kwaliteit van de video is niet optimaal.