1 Kor.15:27-28 –> God alles in allen!

Paulus toont hier een vergezicht dat verder reikt dan het boek Openbaring beschrijft. Christus zal alle vijandschap onderwerpen en alle vijanden teniet doen. De laatste vijand is de dood. Wanneer deze teniet gedaan is, draagt Christus een volmaakt en universeel koninkrijk over aan God, de Vader. Dan zal God zijn: alles in allen!