1 Kor.15:36-38 –> zaaien, begraven en de opstanding

In deze verzen gaat Paulus in op de tegenwerping, hoe doden dan precies opgewekt worden. Dat is menselijkerwijs immers onmogelijk. Maar Paulus had al gezegd dat je met zo’n tegenwerping buiten God rekent (:34). In deze verzen gaat Paulus voorbeelden geven uit de schepping, waarin we tallozen uitbeeldingen van opstanding uit de dood vinden. In deze verzen vergelijkt hij het zaaien van een zaad in de aarde en wat daaruit voortkomt, met het begraven van een dood lichaam en wat God daaruit voortbrengt: het opstandingslichaam!