1 Kor.15:33-35 gebrek aan kennis van God

Vanuit natuurkunde en biologie is de opstanding van doden niet te verklaren. Ook in de Griekse filosofie had men er geen weet van (Hand17:32). Paulus is er heel makkelijk in en zegt dat wie beweert dat er geen opstanding is, een gebrek aan kennis van God heeft. Dat kun je alleen beweren als je niet rekent met de God, die de bron is van al het leven!