1 Kor.16:10-13 –> waakzaam, standvastig, mannelijk en sterk

Deze verzen vertellen ons over de verhoudingen in die dagen. Zo had Paulus zijn jonge medewerker Timotheüs vooruit gezonden naar Korinthe en hij roept hen op hem goed te ontvangen. Bij Apollos had Paulus aangedrongen ook te gaan, maar hij vond het de tijd nog niet. Daarin was men vrij en er werd niets opgelegd aan elkaar.

Paulus doet hier een vergelijkbare oproep als in 1 Kor.15:58: 13: waak, sta vast in het geloof, gedraag je als mannen, wees krachtig!