1 Kor.16:5-9 –> een grote en krachtige deur

Paulus was in Efeze toen hij de 1e Korinthe brief schreef. Hij wilde daar nog enige tijd blijven, want hem was ‘een grote en krachtige deur geopend’. Dit ging wel gepaard met veel tegenstand, zegt hij er meteen achteraan. Daar waar het evangelie verteld wordt, ontstaat, meestal vanuit godsdienstige kring, tegenstand.

Paulus zou naar Korinthe komen, om daar te overwinteren en zich vervolgens voort te laten zenden door hen.