1 Kor.16:1-4 de inzameling voor de heiligen

Na het magistrale hoofdstuk 15 volgt het laatste hoofdstuk, waarin Paulus nog enkele praktische zaken deelt. Onder andere over een inzameling voor de heiligen in Jeruzalem. Nooit vroeg Paulus om ondersteuning voor zichzelf, maar hij initieerde wel deze collecte voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem. Het is een illustratie van Paulus bediening en boodschap. Het Joodse volk zou geestelijk steeds verder ‘verarmen’ en terzijde worden gesteld. Redding, en dus ‘rijkdom’ werd naar de natiën gezonden (Hand.28:28).