2 Thess.3:1-5 opdat het woord van de Heer zal rennen

In dit laatste hoofdstuk van de brief vraagt Paulus om gebed ‘opdat het woord van de Heer zal rennen’. Op meerdere plaatsen vraagt Paulus om gebed om voortgang voor het woord of om openingen om het woord te spreken. Dat was zijn missie! Paulus ondervond veel tegenstand, maar wist dat de Heer trouw is en juist deze tegenstand ten goede gebruikt.