nieuwe brochure: wat is het evangelie?

In deze tijd, die ligt tussen de misstap en het ongeloof van Israël en hun uiteindelijke bekering en herstel, is redding naar de natiën gegaan (Hand.28:28; Rom.11:11-12). Als aan ons, gelovigen uit de natiën, de vraag gesteld wordt wat het evangelie is, dan zouden wij bij Paulus te rade gaan. Hij is de apostel van de natiën (Rom.11:13; 1 Tim.2:7; 2 Tim.1:11). Deze uitgave brengt het evangelie naar voren, dat Paulus “mijn evangelie” noemt (Rom.2:6, 16:25; 2 Tim.2:8).

Lees de brochure online
Of bestel, download en deel de brochure