dit is een gave van God

Als Paulus in Efeze 2:8 schrijft: “dit is een gave van God”, naar welk woord verwijst hij dan met het aanwijzend voornaamwoord dit? Verwijst hij hiermee naar: genade, gered of geloof? Of ligt het nog anders? Hieronder het vers uit Efeze 2:

 8 Want door genade zijn jullie gered, door geloof, en dat niet uit  jullie zelf: dit is een gave [letterlijk: het naderingsgeschenk] van God,
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Wat is precies een gave van God? Wat is niet uit onze werken? Waarop slaat: dat niet uit jullie zelf, het is een gave van God?

Dit is een onzijdig woord.

  • Het woord dat vertaald is met genade (charis) is een vrouwelijk woord.
  • Het woord dat vertaald is met gered (sothesese) is een mannelijk woord.
  • Het woord dat vertaald is met geloof (pisteos) is een vrouwelijk woord.


Conclusie:
dit is een gave van God, slaat niet op één van de drie begrippen, maar gaat over heel het voorgaande. Zowel genade, als redding, als geloof, het zijn allemaal gaven van God. Opdat niemand zou roemen!