gij geheel anders..?

In een studie over de Galaten brief liet ik een bekende frase uit mijn mond vallen: ‘gij geheel anders’. Naderhand kwam één van de aanwezigen naar mij toe en hield me voor dat deze uitdrukking is gebaseerd op een slechte vertaling van de NBG ’51 van een bijbelvers. Later zocht ik het vers op en inderdaad, dat vers is niet goed vertaald:

Efeze 4
20 Maar jullie leerden de Christus niet zo.

Deze letterlijke vertaling van het vers is ‘geheel anders’ dan de weergave van de NBG. Het vers uit de NBG wordt vaak gebruikt om gelovigen mee om de oren te slaan dat ze zich vooral anders moeten gedragen dan hun ongelovige medemens. Maar Paulus doet geen beroep op de mens zelf, vertelt niet wat hij zou moeten doen. Dat creëert hooguit schijnheiligheid. Paulus doet een beroep op wat hen onderwezen was met betrekking tot de Christus. Hij moedigt zijn lezers aan om omhoog te kijken, waar Christus is (Kol.3:1). Gezond onderwijs spreekt over wie Hij is en wat Hij bij machte is te doen. Dat geeft een mens werkelijk blijdschap en verandert ons!

Efeze 4
21 aangezien jullie Hem horen en in Hem werden onderwezen, zoals in Jezus de waarheid is.