het kwaad ontmaskeren?

Afgelopen zondag sprak ik in een studie over Galaten 6, waar Paulus ons leven als gelovige vergelijkt met zaaien. Nu is er, wellicht tot ons verdriet, weinig te zien van het goede dat wij doen. Veel daarvan is verborgen en blijft dat voorlopig ook. Maar dat is niet voor altijd. Zoals de zaaier in het vertrouwen van een goede oogst, ver van tevoren het zaad aan de grond toevertrouwd, zo mogen wij in dit leven het goede doen, wetend dat wij in de oogst, ‘uit de geest aeonisch leven oogsten’ (Gal.6:8). Dan zal aan het licht komen wat Gods geest voor vrucht heeft gedragen in ons leven. Zie daar, de vrucht van de geest (Gal.5:22).

verborgen
In dat verband haalde ik ook een aantal verzen uit 1 Korinthe 4 naar voren, waar Paulus spreekt over de dingen van de duisternis, die gebeuren in het verborgene (:5). Ik gaf aan dat wij ons niet in die zaken hoeven te verdiepen, maar dat we ons zouden richten op één ding, het goede. We hoeven niet alle werken van het vlees te kennen, om ze te herkennen (Gal.5:19-21). We hoeven slechts te wandelen in de geest (Gal.5:16) en daarmee in het licht (Ef.5:8-9). Wanneer wij dat doen, wijkt de duisternis en worden de werken van de duisternis aan het licht gebracht.

ontmaskeren
Één van de aanwezigen gaf hierop aan dat toch ook ergens staat dat wij ‘de werken van de duisternis zouden ontmaskeren’. Dat staat er inderdaad. Sommigen vatten dit op als een opdracht om allerlei misstanden in deze wereld aan de kaak te stellen. Men verstaat dan onder het ontmaskeren van de werken van de duisternis, dat men die dingen benoemt en ze voor het voetlicht brengt. Het is de voedingsbodem voor websites die allerlei (complot)theorieën blootleggen en alternatief nieuws presenteren, omdat de mainstream media marionetten van de duisternis zouden zijn en leugens publiceren. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, ik doe daar niets aan af. Dat is ook het logische gevolg van leven in een boze aeon, waarin de overste van de macht van de lucht regeert (Gal.1:4, Ef.2:2). Maar is dat wat er bedoeld wordt met het ontmaskeren van de werken van de duisternis? Ik denk het niet. Eerst een weergave van de betreffende verzen:

Efeze 5
11 En neem niet met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer ,
(…)
12 En alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, want alles wat openbaar maakt, is licht.

licht!
Hoe worden de onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskerd? Door ze op te speuren en te benoemen? Dat zou een eindeloze bezigheid zijn. Van de waarheid is er slechts één, maar leugens zijn er ontelbare. Als Paulus een opsomming van maar liefst 16 werken van het vlees opnoemt (Gal.5:19-21), voegt hij daar aan toe: ”en wat daar op lijkt”. Die lijst is namelijk eindeloos. Hoe de werken van de duisternis worden ontmaskerd, staat in de tekst zelf: “En alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, want alles wat openbaar maakt, is licht”.

Dat licht is natuurlijk het woord van God (Ps.119:105). Wandelend in de waarheid (Ef.5:9); wijkt de duisternis en herkennen wij ook de onvruchtbare werken van de duisternis. Onze focus is niet gericht op het kwaad, maar op Hem!

Amos 5
14 Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft!