in begin schiep God de hemelen en de aarde

Met deze eenvoudige mededeling begint het eerste boek van de bijbel en daarmee is het natuurlijk ook de aanvang van de Schrift. Het feit dat er een Schepper is, wordt alom betwist, maar hier wordt het gewoonweg meegedeeld. Het is het uitgangspunt van alles wat nog komt.

beginpunt
Paulus spreekt in Romeinen 1 over het feit dat wat van Hem onzichtbaar is, Zijn onwaarneembare macht en goddelijkheid, vanaf de schepping van de wereld wordt doorzien, omdat het verstaan wordt in Zijn maaksels (Rom.1:21). God is te herkennen in Zijn scheppingswerken. Wie dat niet erkent, maakt een valse start en komt altijd verkeerd uit, omdat het startpunt niet deugt. Paulus zegt over degenen die God niet als God erkennen dat zij zinloos gemaakt werden in hun redeneringen, hun onverstandig hart verduisterd wordt en zij dwaas zijn (Rom.1:21-22).

Jesaja 46
10 Die wat hierna komt vertelt vanaf het begin en vanaf vroeger wat nog niet gedaan werd, Die zegt: Mijn beraadslaging zal bevestigd worden en al Mijn verlangen zal Ik doen.

zin
Het is God die de hemelen en de aarde schiep. Dat geeft ook dat alles wat er gebeurt met een bedoeling plaatsvindt. Het geeft het leven zin. Een leven of wereldbeschouwing zonder God is dan ook per definitie zinloos. Het komt nergens vandaan en het leidt nergens toe.

in begin
Hoewel in de meeste vertalingen staat: ‘in het begin’ of ‘in den beginne’, ontbreekt het lidwoord in de Hebreeuwse grondtekst. Als er al een lidwoord ingevuld had moeten worden, zou ‘een’ beter passen. Hier wordt namelijk gesproken van het begin van hemelen en aarde, de geschapen wereld. Niet het begin van God, Hij was er al en is zonder begin en zonder einde.