in begin schiep God de hemelen en de aarde

Met deze eenvoudige mededeling begint het eerste boek van de bijbel en daarmee is het natuurlijk ook de aanvang van de Schrift. Het feit dat er een Schepper is, wordt alom betwist, maar hier wordt het gewoonweg meegedeeld. Het is het uitgangspunt van alles wat komt. Salomo verklaart in zijn boek dat handelt over wijsheid, ook al bij de aanvang: “de vrees voor JAHWEH is het begin van kennis” (Spr.1:7). En Jesaja getuigt:

Jesaja 46
10 Die wat hierna komt vertelt vanaf het begin en vanaf vroeger wat nog niet gedaan werd, Die zegt: Mijn beraadslaging zal bevestigd worden en al Mijn verlangen zal Ik doen.

zin
Het is God die de hemelen en de aarde schiep. Dat geeft ook dat alles wat er gebeurt met een bedoeling plaatsvindt. Het geeft het leven zin. Een leven of wereldbeschouwing zonder God is dan ook per definitie zinloos. Het komt nergens vandaan en het leidt nergens toe. Vandaar dat Hem te kennen het begin van wijsheid en kennis is.

in begin
Hoewel in de meeste vertalingen staat: ‘in het begin’ of ‘in den beginne’, ontbreekt het lidwoord in de Hebreeuwse grondtekst. Als er al een lidwoord ingevuld had moeten worden, zou ‘een’ beter passen. Hier wordt namelijk gesproken van het begin van hemelen en aarde, de geschapen wereld. Niet het begin van God, Hij was er al en is zonder begin en zonder einde.