het geheim waarvan ik tevoren in het kort schreef

Paulus geeft in Efeze 3 aan dat aan hem door openbaring het geheim (>de verborgenheid) is bekendgemaakt. Hij zegt hierover dat hij al eerder over dit geheim had geschreven, namelijk tevoren, in het kort. Verwijst hij hiermee naar Ef.1:9 of verwijst Paulus hiermee naar zijn eerdere brieven?

Efeze 3
2 aangezien jullie horen van de huishouding van de genade van God, die mij gegeven is voor jullie,
3 dat door openbaring het geheim aan mij bekendgemaakt is, zoals ik tevoren in het kort schreef,
4 waaraan jullie bij het lezen, mijn inzicht kunnen verstaan in het geheim van de Christus.

eerder
Paulus laat zien in deze verzen dat hij al eerder van het geheim wist, dan op het moment van het schrijven van de Efeze brief. Hij geeft aan dat hij tevoren er al kort over schreef en we bij het lezen ervan kunnen bevatten wat zijn begrip, of inzicht, is in het geheim van de Christus.
Paulus geeft met deze woorden aan dat hij al eerder van het geheim kennis had en verwijst hiermee terug naar zijn eerdere geschriften.

brief
Als Paulus met de woorden zoals ik tevoren in het kort schreef doelt op Ef.1:9 betekenen deze woorden niets. Paulus zou hiermee dan zeggen dat hij al kennis had van het geheim toen hij het eerste deel schreef van dezelfde brief. Bij wijze van spreken enkele minuten daarvoor en dat is natuurlijk een zinloze toevoeging. Paulus schreef een brief, aan één stuk, en geen brief, met een hoofdstukindeling, zoals wij die kennen.

Paulus had eerder wetenschap van dit geheim, want het is hem eerder geopenbaard. Niet aan het einde van zijn loopbaan, maar aan het begin van zijn loopbaan als apostel (Gal.1:17) en hij spreekt er dan ook al over in eerdere brieven, zie o.a. Rom.16:25 en 1 Kor.2:7.