het geheimenis waarvan ik tevoren in het kort schreef

Paulus geeft in Efeze 3 aan dat aan hem door openbaring het geheimenis is bekendgemaakt. Hij zegt hierover dat hij al eerder over dit geheimenis had geschreven, namelijk kort tevoren. Verwijst hij hiermee naar Ef.1:9 of verwijst Paulus hiermee naar zijn eerdere brieven?

Efeze 3
2 aangezien jullie horen van de huishouding van de genade van God, die mij gegeven is voor jullie,
3 dat door openbaring het geheimenis aan mij bekendgemaakt is (zoals ik tevoren in het kort schreef,
4 waardoor jullie bij het lezen kunnen bevatten wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is).

Paulus laat zien in deze verzen dat hij al eerder van het geheimenis wist, dan op het moment van het schrijven van de Efeze brief. Hij geeft aan dat hij tevoren er al kort over schreef en we bij het lezen ervan kunnen bevatten wat zijn begrip, of inzicht, is in het geheimenis van de Christus.
Paulus geeft met deze woorden aan dat hij al eerder van het geheimenis kennis had en verwijst hiermee terug naar zijn eerdere geschriften.

Als Paulus met de woorden zoals ik tevoren in het kort schreef doelt op Ef.1:9 betekenen deze woorden niets. Paulus zou hiermee dan zeggen dat hij al kennis had van het geheimenis toen hij het eerste hoofdstuk schreef van dezelfde brief. Maar dat is vanzelfsprekend en zou een zinloze toevoeging zijn.

Paulus had eerder wetenschap van dit geheimenis, want het is hem eerder geopenbaard. Niet aan het einde van zijn loopbaan, maar aan het begin van zijn loopbaan als apostel (Gal.1:17) en hij spreekt er dan ook al over in eerdere brieven, zie o.a. Rom.16:25 en 1 Kor.2:7.