tot 10 tellen!

Vandaag is onze dochter Femm jarig, ze is 5 jaar geworden. Natuurlijk houdt dit haar al weken bezig. Zo ook afgelopen weekend tijdens het Goedbericht weekend. Daar hebben we na het eten met z’n allen (alvast) voor haar gezongen. En onder het eten hebben we haar uitgelegd waar de 5 voor staat in de Schrift: genade!

Onze zoon Jens is nu 7 jaar en wordt binnenkort 8. Een goede gelegenheid om de kinderen ook meteen daarvan de betekenis mee te geven. Ze vinden het leuk en leergierig als ze zijn, pikken ze het snel op. Tijd om ze eens op een andere manier tot 10 te leren tellen.

1. Er is één God, die onvoorwaardelijke lief heeft en één maakt.
2. God en Zijn schepping: de twee tot worden tot één gemaakt. En ook: tegenstellingen, zoals goed en kwaad, licht en donker
3. God doet wat Hij beloofd, opstanding/levendmaking (3e dag)
4. Aardse zaken, de vier windrichtingen
5. Genade
6. De mens, de Middelaar (Verbinder: de Zoon van de mens)
7. Volheid, en: Hij brengt ons in de rust (7e dag)
8. Nieuwe schepping
9. Blijde verwachting
10. Woord van God

Veel is in deze opsomming buiten beschouwing gelaten. Mijn kinderen zijn nog jong en de rest komt later wel. In het Hebreeuwse alfabet heeft bijvoorbeeld elke letter ook een getalswaarde. Ook daarin vinden we de cijfers 1 t/m 10 weer terug en daar zijn schitterende dingen van te melden over God en Zijn Zoon Christus Jezus. Maar zoals gezegd: dat komt later.

Vaak zeggen we als iemand boos is of ongeduldig: even tot 10 tellen. Laten we onder alle omstandigheden deze geweldige zegeningen bedenken en tot 10  tellen!