Verwacht God werken van de mens?

Spreekt Efeze 2 erover dat God wel degelijk iets van de mens verwacht? Verwacht God werken van de mens? In Efeze 2 staat dat God die werken voorbereid heeft, maar er staat dat wij in die werken zouden wandelen. Betekent dit dat wij hier ons steentje aan moeten bijdragen?

Positie
Een korte lezing van Efeze 2 laat het volgende zien. Vers 1 spreekt van de positie van de Efeziërs, en dus ook onze positie, nu:

1 En jullie, die dood zijn voor jullie overtredingen en zonden;

Vervolgens wordt de positie genoemd waarin de mens verkeerd, voordat hij levend gemaakt is met Christus:

2 waarin jullie eens wandelden overeenkomstig de aion van deze wereld, overeenkomstig de overste van het gezag van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid,
3 in wie ook wij allen ooit onszelf gedroegen in de lusten van ons vlees, de wil van het vlees en van het verstand doend. En wij waren van nature kinderen van de toorn, zoals ook de rest,

Máár God!
Deze verzen 2-3 geven dus een beschrijving wat de mens is zonder God en welke positie de mens heeft zonder God.
Vanaf het volgende vers zou ik wel op elk woord de nadruk willen leggen. Het gaat vanaf deze verzen over GOD en wat HIJ doet!

4 Maar dé God, Die rijk is in mededogen, vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefheeft,
5 maakt ook ons, die dood zijn voor de overtredingen, samen levend met Christus (door genade zijn jullie geredden),
6 en Hij wekt ons tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus te midden van de hemelingen,
7 opdat Hij, in de komende aionen, de overstijgende rijkdom van de genade zou tonen, in Zijn goedheid voor ons in Christus Jezus.
8 Want door de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van God,
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10 Want wij zijn Zijn prestatie, geschapen geworden in Christus Jezus voor goede werken, die God tevoren bereidde, opdat wij in deze zouden wandelen.

GOD is rijk in barmhartigheid, GOD heeft ons lief, GOD maakt ons samen levend met Christus, GOD geeft ons genade, GOD wekt ons op in Christus Jezus, GOD zet ons samen met Christus Jezus in het hemelse, GOD geeft geloof en dat is beslist NIET uit (onze) werken, zoals vers 9 zegt.

Zijn maaksel
Wij zijn Zijn prestatie (Statenvertaling: maaksel), geschapen in Christus Jezus voor goede werken die GOD tevoren bereidde, opdat wij in deze zouden wandelen.

Alles is Zijn werk wordt gezegd in deze verzen. Niet onze werken, opdat wij geen roem zouden hebben, maar opdat het Zijn eer is. En opdat het niet van ons afhangt natuurlijk, maar het gaat zo als Hij bepaald heeft, naar de raad van Zijn wil (Ef. 1:11). En als wij daarin wandelen, is het ook Zijn werk.