en Hij zal verzadigd worden

Christus leed en stierf voor onze zonden. Het lijden dat over Hem kwam, droeg Hij, omdat Hij de vreugde kende die voor Hem lag (Hebr.12:2). Jezus Christus wist welke heerlijkheid Hij zou ontvangen en dat Hij die zou ontvangen door lijden heen. Dit was immers al voorzegd in de Tenach:

Jesaja 53
10 (…) het verlangen van JAHWEH zal in Zijn hand voorspoedig zijn.
11 Om het gezwoeg van Zijn ziel zal Hij het  zien, en Hij zal verzadigd worden.

Wat had Hij op het oog waardoor Hij het vreselijke lijden dat over Hem kwam, kon verdragen? Wat was het verlangen van Zijn God en Vader dat in Zijn hand voorspoedig zou zijn?

1 Timotheus 2
3 (…) God, onze Redder,
4 Die wil dat alle mensen gered worden en tot besef van de waarheid komen.
5 Want er is één God…

Er is één God, die wil dat alle mensen gered worden. De Heer kende de wil van Zijn Vader en had allen op het oog toen Hij leed en stierf voor de wereld. Hij zal verzadigd worden, wat Hij op het oog heeft, zal gebeuren. Hij is dan ook gezonden als de Redder van de wereld (Joh.4:42; 1 Joh.4:14). En deze waarheid zal ooit elk mens beseffen!