de hoop van het evangelie 🔈

In Kolossenzen 1 beschrijft Paulus het evangelie van de genade van God, dat hij het woord van de waarheid noemt. Het is het goede bericht dat God door het kruis, alles verzoent met Zichzelf. Het woord dat Paulus in dit gedeelte gebruikt voor verzoenen, komt slecht in nog één andere Schriftplaats voor, Efeze 2. Ook deze verzen vertellen ons veel over wat het begrip inhoudt. Wat betekent dit woord precies? En verzoent God echt allen/alles, is dit wel in overeenstemming met de context van Kolossenzen 1? Hierover, en nog meer, gaat deze studie.
De bijbelstudies in Hendrik Ido Ambacht vinden plaats in een schoolgebouw. Na een aantal minuten vindt er tijdens de studie een korte interruptie plaats, omdat mijn zoontje, die op het schoolplein aan het voetballen was, kwam zeggen dat de politie voor de deur stond. Zij hadden een melding gekregen dat er personen waren gesignaleerd bij de school. Dat klopt. Veilig en wel kon de studie al snel weer vervolgd worden.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 5 juni 2016