het huwelijk (1): inleiding

Er zijn veel tegenstrijdige meningen over wat de bijbel zegt over het huwelijk. Spreken of schrijven hierover kan nogal wat stof doen opwaaien, want het is een kwetsbaar onderwerp. Zeker omdat spreken over het huwelijk ook andere vragen oproept, zoals over scheiden en hertrouwen. “Mag dat?” is dan vaak de vraag. Een vraag waar Paulus snel mee afrekent:

1 Korinthe 10
23 Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Er is dus een belangrijkere vraag: is het nuttig, dat wil zeggen: bouwt het op? Is het tot opbouw van de ecclesia en tot eer van God? Met die mindset zouden we de Schrift onderzoeken.

misverstanden 
De reden dat er zoveel misverstanden zijn over het huwelijk, is dat men vaak de hele Schrift op zichzelf van toepassing brengt en alles leest als aan ‘ons’ gericht. Dan kom je onherroepelijk in de knoop. Ter illustratie: probeer deze verzen maar eens met elkaar te verenigen, die beiden gaan over iemand die gescheiden is:

Deuteronomium 24
4 dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn (…)

Deze tekst gaat over een vrouw die hertrouwd is. Zij mag onder de wet niet terug naar haar eerste man.

1 Korinthe 7
11 en als zij toch gaat scheiden, laat zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen (…)

harmonie
In het eerste vers wordt hertrouwen met dezelfde partner verboden, in het  tweede vers is er de oproep zich met de partner waarvan gescheiden is, te verzoenen. Hoe kan dat? De Schrift is Gods woord. Hij is Eén en onverdeeld, dus is het woord in volstrekte harmonie met zichzelf. Maar niet alles wat staat geschreven, is gericht tot iedere lezer. We zouden moeten onderscheiden wat wel aan ons is gericht en wat niet. Wat is dan leidend voor ons? Daar wil ik het in volgende blogs over hebben.

gevoelig
Ik realiseer me dat dit een gevoelig onderwerp is. Iedereen heeft met zaken als een huwelijk, scheiden of hertrouwen te maken. Bij zichzelf of in de directe omgeving. Ook komt er vaak veel emotie bij kijken, omdat velen gekwetst en beschadigd zijn. Daarom wil ik deze dingen zorgvuldig bespreken, maar juist omdat iedereen ermee te maken heeft, moeten ze wel besproken worden.

Nogmaals, Paulus verkondigt geen wet en hij is onze leermeester. Het gaat niet om wat wel of niet mag. Wat is nuttig, wat zijn Gods richtlijnen voor ons? Wat heeft onze Schepper voor ons bepaald wat voor ons het beste is?

Wordt vervolgd.