Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt

Dit vers uit Johannes 1:29 is bekend. Het is onderdeel van een gedeelte waarin Johannes door een afvaardiging uit de Joden (1:19) gevraagd wordt naar wie hij is . Hij antwoord hierop dat hij de Christus niet is (:20), maar dat hij de wegbereider is van de Christus, zoals Jesaja die voorzegd had (:23). De volgende dag komt Jezus bij Johannes en dan lezen we deze uitspraak van Johannes de Doper, waarmee hij Jezus identificeert:

….. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

het Lam
Sommige uitspraken of verzen in de bijbel hebben we al zo vaak gehoord, dat we er nauwelijks meer kritisch naar kunnen kijken, maar toch is het goed om eens te zien wát Johannes nu precies zegt. Johannes wijst Jezus aan als het Lam van God. Voor zijn Joodse toehoorders moet duidelijk geweest zijn dat hij hiermee verwees naar de offerdienst in de tempel, en eerder, in de tabernakel.

Dat Johannes Jezus benoemt als het Lam, betekent ook dat hij wist dat Jezus zou sterven en opstaan. Hiervan zijn immers de offers een beeld: een dier (lam) werd geslacht en vervolgens geofferd op het altaar. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het offer van Grote Verzoendag, waardoor het volk gereinigd werd van al hun zonden (Lev.16:30,34). Het is opmerkelijk dat Johannes dit wist, want van anderen die zich binnen de kring van discipelen van de Heer bevonden, lezen we dat zij hier onwetend van waren (o.a. Luk.24)

de zonde van de wereld
En dat brengt me op het volgende deel van de uitspraak van Johannes. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat de zonden (meervoud) van het volk door de offers werden weggenomen, was bekend, zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in Lev.16:30,34. Maar Johannes gebruikt een enkelvoud: dé zonde van de wereld. Verderop in het Johannes evangelie vinden we het antwoord op de vraag welke zonde dit is, wanneer Jezus tegen Zijn discipelen zegt dat na Zijn heengaan, de ‘Trooster’, de geest van de waarheid, zal komen:

Johannes 16
8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven….

Dé zonde van de wereld is dat zij niet in Hem geloven. Het is die zonde die het Lam van God wegneemt. Dus niet slechts de zonden van het volk, maar de zonde van de wereld. Daarom wordt hij dan ook in ditzelfde Johannes evangelie genoemd: de Redder van de wereld (4:42)!