Daniël 3: het gouden beeld van Nebukadnezar en de drie vrienden in de oven 🔈

Nebukadnezar laat een beeld oprichten dat door iedereen aanbeden moet worden. De drie vrienden van Daniël, Sadrach Mesach en Abed-Nego, weigeren dit en worden door de koning in de brandende oven geworpen. Zij blijven daarin echter wonderbaarlijk in leven.

Deze geschiedenis in Daniël 3 is een voorafschaduwing van wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Ook dan zal er een koning van Babel zijn die een beeld laat oprichten en zich zal laten aanbidden als god. Hij wordt in Openbaring 13 voorgesteld als het beest uit de zee en wordt bijgestaan door het beest uit het land, die ook de valse profeet wordt genoemd.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint 

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 6 januari 2019