één ding….

Waar draait het nu eigenlijk om in het leven? Zijn er veel dingen die nuttig zijn? Zouden we ons druk maken over van alles en nog wat? Of zijn al die zaken slechts bijzaken? Nuttig in zichzelf, maar in het licht van dat éne, toch slechts bij-zaken.

Als het er op aan komt, is er slechts één ding nodig, zegt de Schrift.

Lukas 10
38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Maria luisterde naar Zijn woord en zat, want dat geeft rust. Martha maakte zich druk en was hard aan het werk. Met allerlei nuttige dingen zou je zeggen. Niet dus. De Heer zegt tegen haar: “Slechts één ding is nodig”.

Een mooie verwijzing naar Psalm 27:4 waar staat:

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.

Het huis van Jahweh, Zijn tempel was toen de plek waar Gods Woord gesproken werd. In woord en in beeld kwamen daar geestelijke waarheden tot uitdrukking. Dáár zouden wij zijn, in Zijn woord. Dat is het éne ding dat nodig is.

Ook Paulus was gericht op één ding:

Filippenzen 3
14 Maar ÉÉN DING doe ik, vergetend, wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Als wij ons daar op richten, ontvangen we de rest ook, zo is de belofte.

Mattheus 6
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

 

Filippenzen 4
19 Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid, door Christus Jezus.