Malchus

Één van de vele details die in de evangeliën rond de beschrijving van de gevangenneming en kruisiging van Jezus genoemd worden, is de geschiedenis waarin Petrus een oor afhakt van ene Malchus. Net zoals bij alle geschiedenissen in de bijbel, zegt dit gedeelte meer dan dat je bij een oppervlakkige lezing zou denken.

Koninkrijk
Malchus is afgeleid van het Hebreeuwse woord melech en betekent: koning of koninkrijk. Deze Malchus was een slaaf van de hogepriester (Luk.22:50) onder het oude verbond en is hiermee een type van het volk Israël, als slaaf van de wet. Van hen zou het Koninkrijk weggenomen worden en het zou gegeven worden aan een natie, die de vruchten daarvan voortbrengt (Matth.21:43).

Romeinen 11
8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

doof, totdat….
Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebr.4:12), maar het Joodse volk bleek doof voor het woord. Zij (h)erkenden Jezus niet als de hun beloofde Messias en zij kruisigden Hem en brachten Hem ter dood. Maar ook aan hun ongeloof komt een einde, God zal zich over hen ontfermen (Rom.11:32). Zij zijn ongelovig, totdat

Lukas 22
51 Jezus, echter, antwoordde en zei: Laat het hierbij! (letterlijk: “laat totdat”) En Hij raakte zijn oor aan, en Hij maakte hem gezond.

Jesaja 35
5 Dan zullen de ogen  van de blinden worden opengedaan, de oren  van de doven zullen worden geopend.