Saulus 🔈

In Handelingen 7 maken we voor het eerst kennis met Saulus, die later Paulus zou heten. Hij wordt zichtbaar bij de steniging van Stefanus. De naam Stefanus betekent Kroon. Deze geschiedenis is illustratief voor de latere bediening van de apostel Paulus. Israël verwerpt na de kruisiging van Jezus van Nazareth ook (de prediking van) de opgewekte Christus. Wanneer Israël via haar leiders, afstand neemt van ‘Jezus met eer een heerlijkheid ge-kroon-d’, door Stefanus te stenigen, verschijnt Saulus. De positie van Israël wordt aan een volk gegeven, dat wel haar vruchten voortbrengt.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  5 november 2017