Satan (7): de val van satan

We hebben gezien dat satan vanaf de oorsprong zondigt en hij door God geschapen is als tegenstander, want alles heeft zijn oorsprong in God. Toch vinden we een uitspraak van Jezus waarin Hij zegt dat Hij de satan als een bliksemflits uit de hemel zag vallen. We vinden dit in:

Lukas 10
18 En Hij zei tegen hen: Ik zag de satan, die als een bliksemflits uit de hemel valt.

verborgen
Waar spreekt de Here Jezus over? Het kan niet over een gebeurtenis gaan die voor Hem in het verleden had plaatsgevonden, want in Job lezen we tot twee keer toe dat satan nadert tot JAHWEH en is hij nog in de hemel (1:6, 2:1). Jezus spreekt hier over een, ook nu nog, toekomstige gebeurtenis.  Hoewel satan de god van deze aeon is (2 Kor.4:4) werkt hij in het verborgene (vgl. 2 Thess.2:7) en is niet op aarde geworpen. In de toekomst zal dit wel gebeuren en we vinden dit beschreven in:

Openbaring 12
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn boodschappers voeren oorlog tegen de draak, en de draak voert oorlog, en zijn boodschappers,
8 maar zij zijn niet sterk genoeg voor hem, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden,
9 en de grote draak werd uitgeworpen, de slang van de begintijd, die duivel en satan genoemd wordt, die de gehele wereld doet dwalen; hij werd op de aarde geworpen, en zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen.
(…)
12 ……. Wee het land en de zee, want de duivel daalde met grote woede tot jullie neer, omdat hij weet, dat hij een korte tijd heeft.

grote verdrukking
Hier wordt beschreven hoe de satan op aarde geworpen wordt. Op het verband waarin het staat, kan ik niet uitvoerig ingaan, maar de context wijst ons op het tijdstip waarop dit zal gebeuren. Het valt samen met de aanvang van de 1260 dagen (Opb.12:6) van de grote verdrukking. Die verdrukking zal zo hevig zijn als dat er nooit eerder geweest is vanaf het begin van de wereld en ook niet meer zijn zal (Matth.24:21). Natuurlijk speelt satan hier een grote rol in. Dat is dan ook de tijd waarin de woorden van Petrus hun uiteindelijke vervulling zullen krijgen:

1 Petrus 5
8 Wees nuchter ! Waak ! Want jullie tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, die zoekt, wie hij kan verslinden.