Daniël 2: het beeld van Nebukadnezar (2) 🔈

In deze studie het vervolg van de droom van Nebukadnezar over de vier koninkrijken van Babel. We hebben met name gekeken naar het laatste koninkrijk in de reeks. We vinden heel wat aanwijzingen in de Schrift over dit koninkrijk: van Genesis, de oudtestamentische profeten, tot in het laatste Bijbelboek Openbaring.

En natuurlijk hebben we ook gekeken naar het vijfde koninkrijk, de steen, dat al deze aardse koninkrijken teniet zal doen. In deze studie leggen we de puzzelstukjes op hun plek. Dat deze dingen binnen afzienbare tijd gaan plaatsvinden, maakt het extra interessant en actueel!

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 23 december 2018