David tot koning gezalfd 🔈📹

In 1 Samuël 16 vinden we de geschiedenis van de zalving van David. Samuël wordt er op uit gestuurd om een zoon van Isaï tot koning te zalven. Dit moet echter in het geheim gebeuren, want op dat moment is Saul nog koning. De hele gebeurtenis heeft nogal wat voeten in de aarde. Samuël belegt een offermaaltijd om de ware toedracht van zijn komst te verhullen en stuk voor stuk verschijnen de zeven zonen voor Samuël, maar de juiste is er niet bij. Dan uiteindelijk verschijnt David ten tonele en hij is de man van Gods keuze.

Alle details in deze geschiedenis verwijzen naar de Zoon van David!

Audio
PowerPoint