David voor gek verklaard 🔈📹

Tussen de geschiedenis in 1 Samuël 21 waar David in Nob gaat tot de priester Achimelech en 1 Samuël 22 waar David in Adullam is, vinden we een kort verslag van David in de Filistijnse plaats Gath. Daar komt hij bij koning Achis en wordt herkend door de dienaren van de koning.

We lezen dan dat David zeer bevreesd wordt. Hij was immers in het hol van de leeuw. Maar op dat moment er vindt een verandering plaats aan David en die ontgaat de vertalers en vrijwel alle commentatoren. Zij sluiten zich aan bij de koning Achis, die denkt dat David gek is geworden. Maar voordat wij David ook voor gek verklaren, zouden we toch te rade moeten gaan bij zijn eigen woorden. David schreef namelijk twee Psalmen naar aanleiding van deze gebeurtenis.

In deze studie nemen we de vertaling onder de loep die David tot een krankzinnige maken en gaan we bezien wat er nu werkelijk met David aan de hand was. David was zo gek nog niet. In de ogen van de wereld wel, maar dat zou ons niet onbekend voor moeten komen…

Audio
Presentatie