de geboorte van Jezus 🔈

Weinig vinden we over de geboorte van Jezus in de bijbel. En wat we vinden wijst ons op de verheerlijkte Christus. We lezen over Hij die kwam, in vernedering, maar onder de oppervlakte wijst het ons op wie Hij is in Zijn verhoging. Nu in de hemel, en in de toekomst geopenbaard, ook op aarde. In deze studie een beschouwing van Lukas 2 over de beschrijving door keizer Augustus, de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem, de doeken, kribbe, herders, engelen, enz.

“Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijheid gekroond”

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  17 december 2017