de genezing van de verlamde man bij de Schone Poort 🔈

In Handelingen 3 vinden we de genezing van een verlamde man, die zat bij de tempelpoort. Deze genezing is een teken en de verlamde man is illustratief voor het volk Israël in de dagen van Handelingen. De grote vraag aan het begin van het boek Handelingen is: “Zult Gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk herstellen?” (Hand.1:6). Wanneer Israël zich zou bezinnen en bekeren, zou het genezen, en dus hersteld worden, en zou de Messias komen en Zijn Koninkrijk oprichten.
Inmiddels weten we dat dit in die dagen niet gebeurd is. Het heil werd naar de natiën gezonden (Hand.28:28). In de toekomst zal het volk de Naam van Jahweh aanroepen en zullen de beloften van herstel en het Koninkrijk alsnog aan hen vervuld worden.

 

Beluister studie

 

Plaats studie: Urk
Datum: 1 november 2015