de Heer tegemoet 🔈

Op deze bijbelstudiedag hebben we in drie studies besproken wat doorgaans de opname van de gemeente wordt genoemd. Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4 dat bij de komst van de Heer de doden in Christus zullen opstaan en samen met de leven overblijvenden zullen worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht. Is er iets te zeggen over het tijdstip waarop deze gebeurtenis zal plaatsvinden? Kan deze wegrukking ieder moment gaan plaatsvinden? Wat heeft deze gebeurtenis te maken met de grote verdrukking? Waar vinden we deze gebeurtenis(sen) nog meer beschreven?

Hierover, en nog veel meer, gaat deze studiedag.

 

Studie 1

Studie 2

Studie 3

 

Plaats studie: Urk
Datum: 12 september 2015