de Man van smarten (Jesaja 53) 🔈

Jesaja 53 is één van de meest bekende hoofdstukken uit het oude testament. In dit gedeelte wordt het lijden van de Messias voorzegd. Hij zou ‘als een lam ter slachting worden geleid’. Andere zaken met betrekking tot dit hoofdstuk zijn minder bekend. Bijvoorbeeld dat het gedeelte al aanvangt in Jes.52:14, een profetie over ‘de knecht des HEEREN’. Maar ook dat Jesaja 53 handelt over Zijn opstanding en verhoging aan Gods rechterhand, krijgt meestal minder aandacht. Kortom: redenen genoeg om dit hoofdstuk eens nader te onderzoeken.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 17 november 2019