de rechterstoel van Christus 🔈

De Schrift leert ons nadrukkelijk dat de gelovige één gemaakt is met Christus. Wij zijn gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel in Christus en in Hem volmaakt (o.a. Rom.6, Ef.2, Kol.2) . Zo rekent God en zo mogen wij ook rekenen.
De vertaling met de rechterstoel van Christus zet ons dan ook op het verkeerde been. Er is geen sprake van schuld of onschuld, want er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn (Rom.8:1).

Wat vertaald is met rechterstoel is letterlijk de bêma, dat wil zeggen: het erepodium van Christus. Daar worden de prijzen uitgereikt. De gelovige ontvangt voor het erepodium van Christus, eer van God voor datgene wat God door de gelovige heeft kunnen doen. De wandel in geloof, het vaststaan in het werk VAN de Heer wordt beloond. Al het overige zal verdwijnen, zoals hout, hooi en stro door vuur wordt verbrand.

 

Beluister studie