de verzoening van de wereld 🔈

In de Romeinen brief zet Paulus uiteen dat door de misstap van Israël, redding naar de natiën is gegaan. Hun verwerping van het evangelie betekent rijkdom voor de wereld. Deze rijkdom bestaat uit wereldwijde verzoening!

Ook in andere brieven brengt Paulus dit goede bericht van de verzoening van de wereld. Wie dit nu al gelooft en verzoend is, heeft een bevoorrechte positie. God heeft in de gelovige het woord van de verzoening gelegd en heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld verzoenende was tot Zichzelf.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 22 mei 2016