Psalm 110 (1): zit aan Mijn rechterhand, totdat…. 🔈📹

In deze studie bespreken we het eerste vers van Psalm 110. Dit is de meest aangehaalde Psalm in het nieuwe testament. Het beschrijft dat de Messias, voordat Hij zou regeren vanuit Sion, éérst verhoogd zou worden tot aan Gods rechterhand. Jezus hield dit Zijn tijdgenoten voor, maar dit was bij hen volstrekt onbekend.

Later is het dan ook de schrijver van de Hebreeën brief die deze waarheid aan de Hebreeën illustreert door middel van de typologie in de tabernakel. En ook in veel (andere) brieven van Paulus spreekt hij over de verhoogde positie van Christus aan Gods rechterhand, ver boven alle overheden en machten. En Paulus maakt daar nog meer over bekend. Deze positie deelt Hij met de ecclesia, die Zijn lichaam is. Nu verborgen in de hemel, maar straks geopenbaard in heerlijkheid!

Audio
Presentatie