Psalm 110 (3) Priester tot in de aeon, naar de orde van Melchizedek 🔈📹

In twee eerdere studies hebben we al stilgestaan bij Psalm 110. De eerste keer zagen we hoe in vers 1 de huidige positie van Christus wordt beschreven aan Gods rechterhand. Daar is Hij gezeten, totdat in de toekomst alle vijanden onder Zijn voeten zullen worden gesteld. Over deze toekomst, waarin de Messias heerst vanuit Sion, handelen dan ook de verzen 2-3 en 5b-7. Deze verzen hebben we in het tweede deel besproken.

In deze studie bespreken we Psalm 110:4. Daarin wordt óók gesproken over de positie aan Gods rechterhand, die Christus nú heeft en daar wordt door God plechtig verklaard dat Hij Priester is tot in de aeon, naar de orde van Melchizedek. Nadrukkelijk wordt dit verklaard, want God heeft het met een eed gezworen. Wat betekent het, dat Hij Priester is, wie is Melchizedek eigenlijk en wat zegt de Schrift nog meer over deze mysterieuze figuur?

Audio
Presentatie

Excuses voor de kwaliteit van de video. De weergave op het scherm is niet goed leesbaar. Voor volgende keer zal ik dat proberen te verhelpen.